online tanfolyam fejlec

1 . ACCEPTAREA CONDITIILOR

    
www.cheiapentrucorp.roeste un site oferit de CORPSERVIS S.R.L.  in ideea de a facilita accesul la formare profesionala tuturor.
    Termenii si conditiile pot fi schimbate in orice moment de catre administratorul site-ului, denumit in continuare "Administrator", fara notificarea prealabila a persoanelor care il utilizeaza, denumite in continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii si conditiile pentru utilizarea serviciilor, pentru a le putea consulta in orice moment. Aceste schimbari urmeaza a fi efective din momentul publicarii lor pe site. Va recomandam citirea acestor termeni de utilizare inainte de fiecare utilizare a site-ului.
    Prin accesarea si navigarea pe acest site, Utilizatorii accepta, de facto, termenii de utilizare descrisi in continuare.In cazul in care nu sunt de acord cu termenii si conditiile impuse, Utilizatorii trebuie sa inceteze accesarea site-ului.

2. DESCRIEREA SERVICIILOR

    Prin intermediul sectiunilor sale, site-ul
www.cheiapentrucorp.ro ofera Utilizatorilor acces la cursuri de calificare, perfectionare sau specializare, desfasurate online .
    Administratorul depune toate eforturile pentru a oferi informatii corecte, competente si complete si nu poate fi facut responsabil pentru eventualele daune produse ca urmare a folosirii informatiilor de pe site-ul
www.cheiapentrucorp.ro; folosirea acestor informatii revine exclusiv in sarcina Utilizatorului care poarta intreaga responsabilitate pentru actiunile sale precum si pentru rezultatele obtinute.
  

3. CE ESTE UN SERVICIU ELECTRONIC?

    In cadrul site-ului
www.cheiapentrucorp.ro, un serviciu electronic reprezinta un serviciu sau o resursa oferita prin Internet cu scopul de a imbunatati accesul la formarea profesionala.

    Exista doua tipuri de servicii electronice oferite de
www.cheiapentrucorp.ro:
     - servicii de informare, care asigura Utilizatorului acces usor si eficient la informatii, facilitand consultarea suporturilor de curs;
     - servicii de comunicare interactiva ("Contact si asistenta",), care permit un mai bun contact cu Utilizatorul si cu alti factori interesati, asigurand mecanisme de feedback, cu scopul de a modela proiectele, politicile si activitatile
www.cheiapentrucorp.ro

4. NEANGAJAREA RASPUNDERII

    
www.cheiapentrucorp.rointretine acest sit cu scopul de a inlesni accesul public la formarea profesionala de lunga durata.. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informatii sa fie corecte si oferite la timp. Daca sunt semnalate erori, Administratorul va incerca corectarea acestora. Cu toate acestea,www.cheiapentrucorp.ronu isi asuma nici o raspundere cu privire la informatia de pe acest site.
    Informatia oferita nu este in mod obligatoriu atotcuprinzatoare, completa, corecta sau actualizata;poate contine legaturi web spre alte site-uri aspura continutului carora
www.cheiapentrucorp.ronu detine nici un control si pentru care nu isi asuma nici o responsabilitate.

    Administratorul nu isi asuma nici o raspundere in cazul in care anumite informatii sunt furnizate cu intarziere, sunt pierdute, sterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu isi asuma nici o raspundere pentru consecintele care pot aparea datorita intarzierii, pierderii sau inexactitatii informatiilor publicate sau existente pe site.
    Utilizatorii vor folosi informatiile furnizate in cadrul sitului pe propria raspundere, iar in cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informatiilor furnizate, Utilizatorii accepta ca Administratorul va fi absolvit de orice raspundere.
    Notiunea de neangajare a raspunderii nu se rasfrange si asupra obligatiei
www.cheiapentrucorp.rode a respecta legislatia in vigoare si nu poate exclude obligatiile www.cheiapentrucorp.roimpuse de lege.

5. REGULI GENERALE

    Administratorul site-ului declara urmatoarele:
      - va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
      - va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de alta natura) pentru buna functionare a site-ului; cu toate acestea, pot exista intreruperi in functionare, sau imposibilitati de accesare de catre Utilizatori, pe o perioada nedeterminata de timp, din orice motive;
      - pe masura aparitiei unor situatii noi de orice natura ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica conditiile si termenii de utilizare,care vor fi efective din momentul publicarii lor pe site.
      - nu este raspunzator pentru incidentele sau intarzierile survenite ca urmare a defectiunilor tehnice aparute la furnizorii serviciilor ce intermediaza accesul Utilizatorilor la site (provideri de internet, furnizori de conexiuni permanente sau de tip dial-up, operatori de telefonie fixa sau mobila, etc), incidente ce pot cauza timpi mari de acces, conexiune la internet instabila sau discontinua.
      - nu i se pot imputa si nu poate fi facut raspunzator in nici o circumstanta pentru eventualele daune sau neajunsuri pe care incidentele tehnice le pot aduce utilizatorilor site-ului.
      - administratorul nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care serviciile sitului nu pot fi accesate de catre Utilizatori, pe o perioada nelimitata de timp, din orice motiv tehnic sau comercial.

6.  INFORMATII PERSONALE

    Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informatii de natura personala. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului si/sau posibilitatea Adminstratorului de a il/o contacta.
    Natura informatiilor solicitate se refera in special la date personale (nume, adresa, numere de telefon), adresa de e-mail.
    CORPSERVIS S.R.L. va pastra confidentialitatea acestor informatii.
    Unele informatii solicitate prin intermediul sitului pot face obiectul unei prelucrari de date care au caracter personal (in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Prin accesarea si navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt in mod expres si neechivoc la efectuarea acestor prelucrari.

7. INCHEIEREA ACORDULUI

    Administratorul isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul acestui acord, fara notificarea prealabila a Utilizatorului. Aceste schimbari urmeaza a fi efective din momentul publicarii lor pe site. Va recomandam citirea acestor termeni de utilizare inainte
    In cazuri exceptionale, Administratorul isi rezerva dreptul de a inceta furnizarea serviciilor sale in orice moment.

 

GDPR

 

Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator

de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal

ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă

respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul

informațiilor personale

informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în

cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor

a ajuns în atenția acestuia,

îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

Art. 3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind

baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare

a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este

limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

Art.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți

neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părșile vor lua toate măsurile tehnice

și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză:

vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care

sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal

vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor

se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces

numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate,

modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare

se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără

autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să

stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal

prin mijloace de transmitere a datelor

se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate

datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor

se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt

prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părți

se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală

se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat

TipărireEmail